Mikä on psykosynteesivalmennus?

Psykosynteesivalmennus koostuu keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Keskustelutekniikassa on pitkälti samoja piirteitä kuin kognitiivisessa ja ratkaisukeskeisessä käyttäytymisterapiassa.

Valmennus eroaa psykoterapiasta siten, että valmennuksessa huomio painottuu enemmän tämänhetkiseen elämään sekä tulevaan. Menneisyyden kokemuksissa käydään sen verran, että saadaan ymmärrystä niitten synnyttämiin ajattelu- ja käytösmalleihin mutta niihin ei jäädä kiinni. 

Asiakasta, jolla on raskaita mielenterveysongelmia, joihin valmennus ei anna apuvälineitä, ohjataan laillistetun psykologin tai psykiatrin vastaanotolle.

Psykosynteesivalmentajan asenne ihmiseen on myönteinen ja kannustava, ei koskaan tuomitseva. 

Mitä Psykosynteesi-valmennuksessa tapahtuu?

Valmennus rakentuu jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vahvistamme luontaisia voimavarojasi, joista jotkut ovat saattaneet jäädä osittain käyttämättä esimerkiksi sen vuoksi, että päässä pyörii aivan liikaa itsekriittisiä ajatuksia. 

Itsekritiikki on tottakai hyvä ja tarpeellinen ominaisuus, mutta silloin kun se menee ”överiksi” itsekritiikki vain sabotoi elämäämme. 

Psykosynteesivalmennuksessa tutkimme mitkä osapersoonasi palvelevat sinua ja mitkä taas rajoittavat sinua. Rakentava keskustelu ja erilaiset käytännön harjoitukset auttavat purkamaan ajatus- ja tunnevyyhtejä, jotka estävät sinua toteuttamasta itseäsi. 

Valmennuksessa opit tuntemaan itsesi uudesta näkökulmasta. Olet saattanut ihmetellä, miksi tietyt tilanteet aina saavat sinut tuntemaan tai käyttäytymään tavalla, joka jälkeenpäin harmittaa.

Ja silti toistat tuota samaa käytösmallia, uudelleen ja uudelleen. Olisiko aika vilkaista, mitkä osapersoonat ottavat sinusta vallan?

Elämä sujuu paremmin kun se olet sinä itse, joka ohjaat elämääsi, eikä joku osapersoonistasi.

Keskeinen käsite psykosynteesissä on oma tahto, sen löytyminen ja sen ohjauksessa eläminen.

Miten kauan käyn valmennuksessa?

 

Psykosynteesi-valmennuksessa voi käydä lyhyen tai pidemmän jakson. Jos sinulla on jokin rajattu tavoite, jonka saavuttamiseksi haluat hyödyntää mentaalivalmennuksen tarjoamaa tukea ja inspiraatiota, viisi valmennuskertaa saattaa hyvin riittää. Huomatessasi Psykosynteesi-metodin myönteisen vaikutuksen oloosi ja elämääsi, saatat kuitenkin haluta kymmenen valmennuskertaa, tai enemmänkin. Yksi valmennuskerta kestää 80 minuuttia.

Psykosynteesi-harjoituksissa kartoitamme mitkä ajatusmallit ja käyttäytymistavat estävät sinua olemasta paras versiosi itsestäsi.

Miten kauan Psykosynteesi-valmennus kestää?

Psykosynteesi-valmennuksessa voi käydä lyhyen tai pidemmän jakson. Jos sinulla on jokin rajattu tavoite, jonka saavuttamiseksi haluat hyödyntää valmennuksen tarjoamaa tukea ja inspiraatiota, viisi valmennuskertaa saattaa hyvin riittää. Huomatessasi Psykosynteesi-valmennuksen myönteisen vaikutuksen saatat haluta kymmenen valmennuskertaa, tai enemmänkin. Yksi valmennuskerta on 50 minuuttia mutta halutessasi voit ottaa tupla-ajan.

Kuka keksi Psykosynteesin?

 

Psykosynteesin kehittäjä, italialainen psykiatri Roberto Assagioli (1888-1974) oli Sigmund Freudin oppilas ja Italian psykoanalyysin edelläkävijöitä. Assagioli kehitti psykoterapian käytännönläheiseen suuntaan, jossa otetaan huomioon yksilön voimavarat ja vahvuudet sen sijaan, että vain tuijotetaan häiriötiloihin. Kollegansa Carl Jungin tapaan Assagioli omaksui vaikutteita itämaisesta ajattelusta ja kytki näin mukaan menetelmäänsä henkisen ymmärryksen, viisauden, rakkauden ja inspiraation.

Assagioli sanoi kerran, että psykoanalyysi on kiinnostunut psyykkeen kellarikerroksesta kun taas psykosynteesi käsittää koko rakennuksen.Psykosynteesissä korostetaan varauksetonta arvostusta ja empaattista lähestymistapaa toiseen ihmiseen. Positiivisen psykologian kehittäjän Carl Rogersin tapaan Assagiolin perustamassa Psykosynteesissä puhutaan ydinminästä. Assagiolin transpersoonallinen Itse vastaas Rogersin ihanneminää, joka sisältää ihmisen syvimmän elämäntavoitteen
Assagiolin mukaan ihmisen on hyvä pitää kiinni elämänasenteesta, jossa huumorilla ja leikkimielisyydellä on sijansa.

”Elä niin hyvin kuin pystyt ja suhtaudu itseesi hymyllä” oli Assagiolin elämänohje”.

 

Meissä jokaisessa on useita osapersoonia

 

Assagioli vertasi ihmisen persoonallisuutta kapellimestariin ja orkesteriin. Kapellimestari on ihmisen ydinminä, joka vastaa syvintä itseämme ja tahtoamme. Kun ihmisessä ilmenee toistuvia ajatus- ja käytösmalleja, hän on psykosynteesi-ajattelun mukaan kehittänyt erilaisia osapersoonia.
Erilaiset osapersoonamme muodostavat ”orkesterin”, jota kapellimestari johtaa. Meissä jokaisessa on lukuisia osapersoonia, jotka määrätyissä tilanteissa aktivoituvat. Minkälainen osapersoona tai rooli sinussa kytkeytyy päälle esimerkiksi ryhmätilanteissa? Psykosynteesissä ei arvioida osapersoonia huonoiksi tai hyviksi. Tärkeämpää on nähdä mitkä osapersoonat palvelevat sinua ja mitkä taas rajoittavat sinua ja estävät sinua olemasta se ihminen, joka sisimmässäsi haluat olla.
Tultuamme tietoisiksi eri osapersoonistamme pystymme myös hallitsemaan niitä.
Suurin osa osapersoonista on saanut alkunsa varhaisessa iässä lapsuudessa ja nuoruudessa ja ne ovat muovautuneet suojaamaan meitä.
Vuosien saatossa jotkut osapersoonamme ovat meille kuitenkin enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Siksi meidän on hyvä selvittää, mihin tarpeeseen ne alunperin ovat syntyneet.
Synteesi tarkoittaa osien yhdistämistä ehyeksi kookonaisuudeksi.

 

”Meitä hallitsee kaikki se, johon olemme samaistuneet tai kiinnittyneet. Me voimme hallita kaikkea, johon emme ole samaistuneita tai kiinnittyneitä”. Roberto Assagioli

Myönteinen ja kannustava ihmisnäkemys

 

Roberto Assagioli perusti ensimmäisen psykosynteesikoulun Roomaan vuonna 1926, Istituto di Psicosintesi. Myöhemmin psykosynteesi-instituutteja on perustettu muun muassa Ranskaan, Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin.

Ruotsissa, jossa itse suoritin kaksivuotisen Psykosynteesivalmentajakoulutuksen, psykosynteesi onkin saanut verrattaen vahvan jalansijan. Itseäni minua viehättää myönteinen ja kannustava ihmisnäkemys, sekä käytännönläheiset menetelmät, jossa otetaan huomioon niin kognitiivinen ajattelu, tunteet, keho kuin rakentava kanssakäyminen muitten ihmisten kanssa. Harjoitusten päämääränä on vahvistaa luontaisia voimavarojamme sekä jalostaa vähemmän toivottuja ominaisuuksiamme.

Kirjassaan Virtaus ja vastarinta Carita Hellsten kertoo miten psykosynteesistä tuli hänelle elämäntapa ja -asenne. Psykosynteesin menetelmien vaikutusta omaan elämäänsä hän kuvaa seuraavanlaisesti:

”Minulle se on antanut paremman kyvyn olla läsnä tässä hetkessä. Olen enemmän yhteydessä siihen, mitä tarvitsen ja haluan elämältäni…Minulla on enemmän rohkeutta tehdä sitä, mikä pelottaa, olla näkyvämpi ja tulla sen myötä enemmän siksi ihmiseksi, joksi minut on tarkoitettu….Uskallan asettaa rajoja ja päästää irti. Uskallan ottaa oman tahtoni käyttöön. Ihmissuhteeni tulevat paremmiksi ja iloisemmiksi. Elämässäni on enemmän iloa, rauhaa ja hyväksyntää, enemmän luottamusta…”
(Hellsten, Carita. Virtaus ja vastarinta. Jyväskylä 2007)

Näistä linkeistä voit lukea enemmän Psykosynteesistä:

http://psykosyntesforeningen.se/om-psykosyntes

https://www.psychosynthesis.org/about/what-is-psychosynthesis/

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/psychosynthesis

https://psychosynthesistrust.org.uk/about-psychosynthesis-trust/what-is-psychosynthesis/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493721/

 

Yhteystiedot

Puhelin

+358 44 096 2775
(Huom! Vain tekstiviestejä!)

Email

nina@psykosynteesivalmennus.fi

Ota yhteyttä